Drop Down Menu
  NOVOSTI
 
   

SEPTEMBAR 2013!!! - PUŠTEN U RAD POGON ZA TRETMAN INFEKTIVNOG MEDICINSKOG OTPADA

 Dana 20.09.2013. god. na osnovu dozvole za tretman infektivnog medicinskog otpada izdate od nadležnog ministarstva i odobrenja za korišćenje lokacije operater "MEDICAL WAVE" je počeo sa tretmanom infektivnog medicinskog i veterinarskog otpada koji je nastao od zdravstvene zaštite ljudi i životinja ili sa tim povezanog istraživanja, odnosno otpada sledećih indeksnih brojeva:

  • 18 01 01*        oštri predmeti (izuzev 18 01 03*)
  • 18 01 02          kese sa krvlju i krvni derivatima (izuzev 18 01 03*)
  • 18 01 03*        otpad čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcija
  • 18 01 04          otpad čije sakupljanje i odlaganje  ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcija (npr. zavoji, gipsevi, posteljina, odeća za jednokratnu upotrebu i pelene)
  • 18 01 10          amalgamski otpad iz stomatologije
  • 18 02 01          oštri instrumenti (izuzev 18 02 02)
  • 18 02 02*        otpad čije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcija
  • 18 02 03          otpad čije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog sprečavanja infekcija
Vratite se nazad >>
 
 
 
  Vesti  
  Predstojeći događaji  
 
 
 
 
Naslovna | O nama | Usluge | Reference | Za cistiju i zdraviju Srbiju | Kontakt